begeleide intervisie

Intervisie geeft mogelijkheden om in  collegiaal overleg oplossingen te zoeken voor de problemen van alledag.
Collegiale ondersteuning een leergroep van gelijken. Zelfsturend en gericht op leren door refelctie. Waarbij je verschillende rollen en verantwoordelijkheden hebt. Inbrenger, feedback gever en proces verantwoordelijke. De laatste rol vervult  de begeleider tijdens de begeleide intervisie.