counseling

Vanuit onvoorwaardelijke acceptatie kijken naar jezelf.
Werken vanuit een vraag naar een doel.
Herkennen en hanteren van problemen waar je tegenaan loopt.
De manier waarop je naar iets kijkt, bepaalt hoe je er mee omgaat.
Benutten van ongebruikte mogelijkheden.