over mij

Ik ben Renate Hoen; geboren 1958.
zelfstandig coach en ik werk samen met Anahata coaching

Mijn passie zit in het samen met mensen een stuk van hun levenspad lopen, zowel privé als werk, en hen te begeleiden in hun persoonlijke groei. Dit geeft mij energie en plezier en ik zie dat het mijn cliënten energie en plezier geeft.

Achtergrond:
In mijn werk in de kinder- en jeugd psychiatrie heb ik veel ervaring opgedaan die ik in mijn huidige werk als coach toepas. Kijken naar het systeem, communicatiepatronen en gericht zijn op mogelijkheden zijn hiervan een voorbeeld.
Maar bovenal mijn interesse in de ander en het gericht zijn op ontwikkeling.
Levenservaring en moeder van 4 kinderen geven mij als coach een extra basis.
Ik ben zeer sensitief en ken hiervan de voordelen en de nadelen.Ik neem deze mee in mijn manier van werken en in de doelgroep die me aanspreekt.
Ik heb veel ervaring in de (para) medische sector, hulpverlening, zorg, onderwijs en non profit. Als teamcoach begeleid ik teams naar zelfstandigheid  en open communicatie.
Ik ben freelance supervisor en intervisie begeleider bij de opleiding voor coach en coach voor kinderen, jongeren en opvoeders,

Opleiding:
HBO-J en VO opleiding methodiek en Innovatie.
coachopleiding, vitaliteit management , NLP Practitioner, sociaal panorama consulent,  basisopleiding systemisch werken, basisopleiding organisatieopstellingen, basisopleiding TA, innerlijk zelfbestuur, competentiegericht werken, oplossingsgericht werken.

Kernwaarden:
analytisch, verbindend, kritisch, authentiek, laagdrempelig,doelgericht, diepgang, benieuwd, zonder oordeel,sterke intuïtie, motiverend. systeemgericht.

Uitspraak: Renate is zacht en scherp in haar feedback en vragen stellen

Hoe:                                                                                                                                                                                                                Een coachtraject bestaat uit 5 tot 8 sessies en een intake gesprek. Een sessie is 1,5 uur en vindt in onderling overleg plaats 1x per 2 a 3 weken.

Ik werk vanuit de uitgangspunten van de NLP en Body & Mind Language, en dat houdt ( heel in het kort)in dat ik met je  opzoek ga naar hoe je de dingen ervaart en betekenis geeft, welke waarden en overtuigingen je gedrag beïnvloeden. We kijken naar hoe je communiceert en wat de effectiviteit ervan is. Hiervoor zullen vragen en oefeningen worden ingezet. In Body & Mind Language spreek je het lichaamsgeheugen aan, je werkt met een combinatie van lichaamstaal en gesproken taal. BML werkt heel direct en brengt je in contact met diepere gevoelslagen, stagnaties, beweegredenen en je zielsverlangen. En zet deze in beweging.
Daarnaast werk ik vanuit een oplossingsgerichte visie: kijken naar wat werkt in plaats van wat niet werkt. Wat goed gaat vaker doen, en wat niet goed gaat niet meer doen. Hierbij leer je gebruik maken van je sterke kanten en deze verder uit te bouwen. de focus op wat wel goed gaat en dat geeft een positieve energie en drive.
In de coaching kijken we niet alleen naar het individu, maar ook naar het systeem. Zowel privé als binnen de organisatie.

Ik maak gebruik van een online assessment om meer zicht te krijgen op persoonlijke en interpersoonlijke competenties,karakter- en interactieprofiel. Dit kan meer zicht geven op rollen en taakverdeling binnen teams en helpen bij bijvoorbeeld het zoeken naar een passende baan.